FormatVinyl.png Všechny gramofonové desky čistíme ! Vinyl prochází omytím povrchu, ultrazvuková čistička uvolní nečistoty z drážek a podtlak odsaje zbytkovou tekutinu a nečistoty. Je kladen velký důraz na ochranu středové etikety desky, aby nedošlo k jejímu poškození.

Hodnocení stavu desek stanovujeme podle mezinárodně uznávané stupnice řádným poslechem - nikoliv pouhým pohledem na jejich povrch !

 

MINT (M)
FormatVinyl.png Naprosto perfektní ve všech směrech. Deska stoprocentně nebyla přehrávaná a bývá originál zabalená - zapečetěná. Tato kondice se týká opravdu pouze nových, nepoužitých gramodesek.

NEAR MINT (NM nebo M-)
FormatVinyl.png Téměř dokonalý záznam. Deska NM nebo M- nebyla mnohokrát přehrávána a bude hrát perfektně, bez šumu, tiků a praskání během přehrávání. Disk je čistý, nevykazuje žádné optické vady.

EXCELLENT (EX)
FormatVinyl.png Téměř dokonalý záznam. Deska EX nebyla mnohokrát přehrávána a bude hrát perfektně, bez šumu, tiků a praskání během přehrávání. Disk může vykazovat velmi mírné optické vady, které v žádném případě nemají vliv na čistý zvuk při přehrávání.

VERY GOOD PLUS (VG+)
FormatVinyl.png Obecně platí, že jde o 50% hodnoty kondice Near Mint. Deska VG+ může vykazovat určité známky toho, že byla přehrána a opotřebována předchozím majitelem, který se o ni dobře staral. Vady by měly mít spíše kosmetický charakter a neměly by ovlivňovat přehrávání jako celek. Povrch desky může vykazovat určité známky opotřebení a může mít mírné oděrky nebo velmi lehké škrábance, které nemají zásadní vliv na poslech. Toleruje se velmi mírný šum či mírné tiky, praskání v tichých pasážích záznamu a nebo na začátku záznamu – na okraji desky.

VERY GOOD (VG)
FormatVinyl.png Obecně platí, že jde o 25% hodnoty kondice Near Mint. Vady, které najdete u VG+ jsou na desce kondice VG výraznější. Šum, tiky a praskání budou při přehrávání evidentní, zvláště v tišších pasážích, na začátku záznamu a konci písničky, ale jinak hlasitou hudbu výrazněji neruší. Opotřebení drážky je patrné. I lehké, ale hluboké šrámy mohou ovlivnit zvuk – způsobit tiky či praskání.

GOOD (G)
FormatVinyl.png Obecně platí, že jde o 10–15% hodnoty kondice Near Mint. Desku v kondici G nebo G+ lze přehrát stále bez přeskakování. Bude však mít značný povrchový hluk, škrábance a viditelné opotřebení drážek, které mají značný vliv na poslech – šum, tiky či praskání.

POOR (P)
FormatVinyl.png Obecně platí, že jde o 0-5% z hodnoty kondice Near Mint. Deska může být pokřivená a přehrávání může být s přeskakováním. Záznam může být rušený silným šumem, praskáním či tiky.

 

 

FormatKazeta.png Všechny audio kazety čistíme ! Povrch kazety je zbaven prachu a nečistot, z páskové dráhy a přítlačné podložky je odstraněn jemný prach. Samotný pásek je dvakrát převinut tam a zpět, kdy během převíjení dochází k setření jemného prachu z jeho povrchu.

Hodnocení stavu kazet stanovujeme podle mezinárodně uznávané stupnice řádným poslechem - nikoliv pouhým pohledem na jejich povrch !

 

MINT (M)
FormatKazeta.png Kazeta je nová - jedná se o zatavené/neotevřené kazetové pásky. Na celofánovém obalu žádné viditelné poškození.

NEAR MINT (NM nebo M-)
FormatKazeta.png Kazeta je téměř perfektní. Žádné problémy s bookletem, štítkem, obalem, kotouči, médiem, pouzdrem, otvorem pro páskovou hlavu, přítlačnou podložkou, vodítkem pásky a otvory pro utahovací válečky. Tyto pásky vypadají, působí na dotek a znějí, jako by byly nové. Kazety, které jsou NM by neměly mít žádné viditelné vady. Páskové médium by mělo být téměř dokonalé, bez viditelných stop oděrek a přehybů. Booklet a štítek jsou téměř dokonalé, bez žádného nápisu, roztržení nebo odloupnutí. Při přehrávání by měla být kvalita zvuku stejně dobrá, jako když byla kazeta nová. Páskové mechanismy jsou také téměř dokonalé.

EXCELLENT (EX)
FormatKazeta.png Kazeta je téměř totožná s Near Mint, jen může vykazovat velmi mírné optické vady, které v žádném případě nemají vliv na zvuk při přehrávání.

VERY GOOD PLUS (VG+)
Tyto kazety vykazují známky používání, včetně velmi lehkých oděrek nebo škrábanců na obalu nebo plastu samotné kazety. Booklet vykazuje známky vytažení, rozvinutí a opětovného vložení. Štítky vykazují známky vyblednutí. Kov na přítlačné podložce ukazuje mírný náznak rzi, samotná podložka zůstává téměř nedotčená. Médium pásky nemá žádné známky přeložení nebo oděru. Při hraní nejsou žádné slyšitelné známky výpadků zvuku a jen mírná ztráta věrnosti - téměř žádné zkreslení.

VERY GOOD (VG)
FormatKazeta.png Kazeta může vykazovat známky častého používání. Záhyby na bookletu mohou vykazovat známky natržení/roztržení, může mít také viditelné známky vyblednutí. Štítky mohou obsahovat nápisy, ale nevykazují žádné známky oloupání a mohou mít viditelné známky vyblednutí. Pouzdro může mít viditelné lomové linie, ale žádné praskliny. Na pásce nejsou žádné přehyby ani stopy oděru. Kov na přítlačné podložce může mít drobné rezavé skvrny, ale samotná podložka je neporušená. Při hraní se může objevit slabý slyšitelný znak ztráty věrnosti, ale žádné výpadky, téměř žádné zkreslení.

GOOD (G)
FormatKazeta.png Kazeta vykazuje jasně viditelné známky častého používání. Záhyby bookletu mohou být natržené, ale ne zcela a vykazují jasné známky vyblednutí. Štítky mají nápis a mohou vykazovat známky pokusu o odloupnutí. Pouzdro může být prasklé, ale není rozlomené. Kov na přítlačné podložce má jasné známky rzi, ale samotná podložka je stále v dobrém stavu. Z podávacích a navíjecích kotoučů se mohou ozývat drobné pískání. Médium na pásce může mít známky přehnutí nebo odření, ale obecně to neovlivňuje plynulost přehrávání. Při hraní může dojít k drobným výpadkům a slyšitelné ztrátě věrnosti zvuku.

POOR (P)
FormatKazeta.png Kazeta vykazuje buď jasné známky častého používání, nebo jasné známky toho, že o ni nebylo dobře pečováno: oloupané štítky, roztržený/chybějící booklet, rozbitý/chybějící obal. Kazeta může mít praskliny nebo trhliny, které mohou narušit integritu média. Kov přítlačné podložky je zrezivělý, přítlačná podložka je poškozená nebo chybí. Z podávacích a navíjecích kotoučů je velmi slyšitelné skřípání. Médium na pásce má jasné známky toho, že bylo přeloženo nebo odřeno a že to ovlivňuje zvuk při přehrávání. Na páskovém médiu jsou viditelné stopy oděru. Při hraní dochází k výrazné ztrátě věrnosti, výpadkům a/nebo zkreslení.