Všechny gramofonové desky čistíme ! Vinyl prochází omytím povrchu, ultrazvuková čistička uvolní nečistoty z drážek a podtlak odsaje zbytkovou tekutinu a nečistoty. Je kladen velký důraz na ochranu středové etikety desky, aby nedošlo k poškození.

Hodnocení stavu desek podle mezinárodně uznávané stupnice stanovujeme řádným poslechem desek - nikoliv pouhým pohledem na jejich povrch !

 

MINT (M)
Naprosto perfektní ve všech směrech. Deska stoprocentně nebyla přehrávaná a bývá originál zabalená - zapečetěná. Tato kondice se týká opravdu pouze nových, nepoužitých gramodesek.

NEAR MINT (NM nebo M-)
Téměř dokonalý záznam. Deska NM nebo M- nebyla mnohokrát přehrávána a bude hrát perfektně, bez šumu, tiků a praskání během přehrávání. Disk je čistý, nevykazuje žádné optické vady.

EXCELLENT (EX)
Téměř dokonalý záznam. Deska EX nebyla mnohokrát přehrávána a bude hrát perfektně, bez šumu, tiků a praskání během přehrávání. Disk může vykazovat velmi mírné optické vady, které v žádném případě nemají vliv na čistý zvuk při přehrávání.

VERY GOOD PLUS (VG+)
Obecně platí, že jde o 50% hodnoty kondice Near Mint. Deska VG+ může vykazovat určité známky toho, že byla přehrána a opotřebována předchozím majitelem, který se o ni dobře staral. Vady by měly mít spíše kosmetický charakter a neměly by ovlivňovat přehrávání jako celek. Povrch desky může vykazovat určité známky opotřebení a může mít mírné oděrky nebo velmi lehké škrábance, které nemají zásadní vliv na poslech. Toleruje se velmi mírný šum či mírné tiky, praskání v tichých pasážích záznamu a nebo na začátku záznamu – na okraji desky.

VERY GOOD (VG)
Obecně platí, že jde o 25% hodnoty kondice Near Mint. Vady, které najdete u VG+ jsou na desce kondice VG výraznější. Šum, tiky a praskání budou při přehrávání evidentní, zvláště v tišších pasážích, na začátku záznamu a konci písničky, ale jinak hlasitou hudbu výrazněji neruší. Opotřebení drážky je patrné. I lehké, ale hluboké šrámy mohou ovlivnit zvuk – způsobit tiky či praskání.

GOOD (G)
Obecně platí, že jde o 10–15% hodnoty kondice Near Mint. Desku v kondici G nebo G+ lze přehrát stále bez přeskakování. Bude však mít značný povrchový hluk, škrábance a viditelné opotřebení drážek, které mají značný vliv na poslech – šum, tiky či praskání.

POOR (P)
Obecně platí, že jde o 0-5% z hodnoty kondice Near Mint. Deska může být pokřivená a přehrávání může být s přeskakováním. Záznam může být rušený silným šumem, praskáním či tiky.